Odvody ze Mzdy
Rok
Měsíc
Půlměsíc
Týden
Den
Hodina
Odvody
Plat
1,200,000 Kč
Sociální pojištění
- 78,000 Kč
Zdravotní pojištění
- 54,000 Kč
Daň z příjmu
- 241,200 Kč
Daně celkem
- 373,200 Kč
Čistá mzda
* 826,800 Kč
Marginální daňová sazba
31.1%
Průměrná daňová sazba
31.1%
68.9%
čistá mzda
31.1%
Celková daň
Celková daň
čistá mzda
Souhrn
Pokud vyděláte 1,200,000 Kč za rok žití v Česká republika, vaše daně budou 373,200 Kč. To znamená, že váš čistý příjem bude 826,800 Kč za rok, nebo 68,900 Kč za měsíc. Vaše průměrná daňová sazba je 31.1% a vaše marginální daňová sazba 31.1%. Tato marginální sazba znamená přidané daně, které u této sazby mohou být účtovány. Například, vzrůst mzdy 100 Kč by byl zdaněn 31.10 Kč, tedy, vaše čistá mzda by vzrostla o 68.90 Kč.
Příklad bonusu
1,000 Kč bonus bude generovat navíc 689 Kč příjem k čisté mzdě. 5,000 Kč bonus bude generovat navíc 3,445 Kč příjem k čisté mzdě.
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu , země Česká republika a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.