Odvody ze Mzdy
Rok
Měsíc
Půlměsíc
Týden
Den
Hodina
Odvody
Plat
75,000 Kč
Sociální pojištění
- 4,875 Kč
Zdravotní pojištění
- 3,375 Kč
Daň z příjmu
- 15,075 Kč
Daně celkem
- 23,325 Kč
Čistá mzda
* 51,675 Kč
Marginální daňová sazba
31.1%
Průměrná daňová sazba
31.1%
68.9%
čistá mzda
31.1%
Celková daň
Celková daň
čistá mzda
Souhrn
Pokud vyděláte 75,000 Kč za rok žití v Česká republika, vaše daně budou 23,325 Kč. To znamená, že váš čistý příjem bude 51,675 Kč za rok, nebo 4,306 Kč za měsíc. Vaše průměrná daňová sazba je 31.1% a vaše marginální daňová sazba 31.1%. Tato marginální sazba znamená přidané daně, které u této sazby mohou být účtovány. Například, vzrůst mzdy 100 Kč by byl zdaněn 31.10 Kč, tedy, vaše čistá mzda by vzrostla o 68.90 Kč.
Příklad bonusu
1,000 Kč bonus bude generovat navíc 689 Kč příjem k čisté mzdě. 5,000 Kč bonus bude generovat navíc 3,445 Kč příjem k čisté mzdě.
POZNÁMKA* Srážka jsou počítány na základě tabulky z regionu , země Česká republika a daně z příjmů za. Pro zjednodušení se nepočítá s dalšími složkami, (jako například rodinný stav). Tento dokument není právně závazný a měl by být použit pouze jako přibližná hodnota.